tło bloga

czwartek, 2 lutego 2012

60. Mega Paka :)

Przesyłka dotarła już do nowej właścicielki więc mogę opublikować zdjęcia zawartości Mega Paki - nagrody w moim Mikołajkowym Candy :)

Zásilka již dosáhla do nového vlastníka, tak mohu publikovat fotografie obsahu Mega Pack - cenu v mém Mikuláše Candy :)

Paket ist bereits in den neuen Eigentümer, damit ich Bilder von den Inhalten der Mega Pack veröffentlichen können - Auszeichnungen in meiner Nicholas Candy :)

Партия уже достигла нового владельцатаким образом я могу опубликовать фотографии содержимого Мега Паки - приз в моей Конфеты Рождество :)
 

4 komentarze:

Dziękuję ;)))
Naprawdę doceniam wasze komentarze, bardzo dziękuję za poświęcenie czasu, aby odwiedzić mój blog ;)

Děkuji ;)))
Opravdu oceňuji vaše komentáře, děkuji moc za čas navštívit můj blog ;)

Vielen Dank ;)))
Ich schätze Ihre Kommentare, ich danke Ihnen sehr für die Zeit nehmen, um meinen Blog zu besuchen ;)

Thank you ;)))
I really appreciate your comments, thank you so much for taking the time to visit ;)